Concha Carballo Casado

SOCI DIRECTOR – FUNDADORA

Llicenciada en Ciències Econòmiques amb la qualificació d’Excel.lent i Premi Extraordinari, per la Facultat d’Econòmiques de Barcelona. Llicenciada en Dret per la Facultat de Dret de Barcelona. Censor Jurat de Comptes.

 

Email: concha.carballo@carballoasesores.es
Telf: +34 606 985 606

 

Sonia Freile Gómez

 

Llicenciada en Dret per la Universitat de Navarra. Màster Universitari en Dret d’Empresa per la Universitat de Navarra.
Email: soniafreile@carballoasesores.es
Telèfon: +34 659 113 785

 

Javier Rubio Sobrino

 

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid. Màster de Fiscalitat per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
Email: jrubio@carballoasesores.es
Telèfon: +34 689 241 656

 

Javier Aguilar Alcázar

 

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
Email: javieraguilar@carballoasesores.es
Telf: +34 606 985 606

 

 

EQUIP

Rodrigo Castellanos Romero-Nieva

 

Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Màlaga. Màster en Tributació – Assessorament Fiscal.
Email: rodrigocastellanos@carballoasesores.es

 

Ignasi Barris Peña

 

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster d´Advocacia per la Universitat Oberta de Catalunya. Màster en Tributació – Assessorament Fiscal.
Email: ignasibarris@carballoasesores.es

 

Marc Formatger i Romeo

 

Graduat en Dret i ADE per la Universitat Autónoma de Barcelona. Màster en Tributació i Assessorament Fiscal.
Email: marc@carballoasesores.es

 

María del Mar Olmos Cobo

 

Màster Universitari en Gestió Internacional de l’Empresa (UIMP) al centre d’estudis CECO, a Madrid. Llicenciada en Ingenieria.
Email: mar@carballoasesores.es

 

Mauri Amadó Segarra

 

Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona. Màster Professional en Tributació i Assessoria Fiscal.
Email: mauri@carballoasesores.es

 

Mònica Ros Gallardo

 

Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances.
Email: monicaros@carballoasesores.es

 

Cristina Garrido Ramón

 

Administració i Comptabilitat.
Email: cristinagarrido@carballoasesores.es

 

 
 

 

 
 

Scroll to top

Scroll to top