Concha Carballo Casado

SOCI DIRECTOR – FUNDADORA

Llicenciada en Ciències Econòmiques amb la qualificació d’Excel.lent i Premi Extraordinari, per la Facultat d’Econòmiques de Barcelona. Llicenciada en Dret per la Facultat de Dret de Barcelona. Censor Jurat de Comptes.

Email: concha.carballo@carballoasesores.es

Sonia Freile Gómez

Llicenciada en Dret per la Universitat de Navarra. Màster Universitari en Dret d’Empresa per la Universitat de Navarra.
Email: soniafreile@carballoasesores.es
Telèfon: +34 659 113 785

Javier Rubio Sobrino

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid. Màster de Fiscalitat per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
Email: jrubio@carballoasesores.es
Telèfon: +34 689 241 656

EQUIP

Javier Aguilar Alcázar

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
Email: javieraguilar@carballoasesores.es

Rodrigo Castellanos Romero-Nieva

Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Màlaga. Màster en Tributació – Assessorament Fiscal.
Email: rodrigocastellanos@carballoasesores.es

Ignasi Barris Peña

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster d´Advocacia per la Universitat Oberta de Catalunya. Màster en Tributació – Assessorament Fiscal.
Email: ignasibarris@carballoasesores.es

Daniel Cirera Mas

Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Graduat Superior en Auditoria – Censor Jurat de Comptes per la UPC.
Email: daniel@carballoasesores.es

Mònica Ros Gallardo

Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances.
Email: monicaros@carballoasesores.es

Cristina Garrido Ramón

Administració i Comptabilitat.
Email: cristinagarrido@carballoasesores.es

Raquel Sánchez Beltrán

Administració i Recepció.
Email: r.sanchez@carballoasesores.es

Scroll to top