Dret Immobiliari / Real Estate

Assessorament relacionat amb la propietat Immobiliària: inversions, finançament i explotació de tot tipus d’immobles, així como la fiscalitat corresponent en les diferents fases.
Negociació i redacció dels documents i contractes relacionats amb adquisició i explotació Immobiliària.
Scroll to top